BIK HUB to unikalne środowisko do testowania prototypowych rozwiązań

Dowiedz się więcej

Przedstawiamy Program BIK HUB - piaskownicę technologiczną, do której zapraszamy przedsiębiorców z różnych sektorów i segmentów rynku, startupy, fintechy.

Pierwszą inicjatywą Programu BIK HUB jest pilotaż Platformy BIK Open API.

Platforma BIK Open API to bezpieczna i nowatorska przestrzeń integrująca dane z wielu źródeł. To prosty dostęp do szerokiego wachlarza informacji w oparciu o geolokalizację, a także dostęp do danych różnych podmiotów, działających w obszarach:

 • nieruchomości,
 • finansów,
 • badań konsumenckich,
 • digital marketingu,
 • data science.

Informacje te mogą posłużyć zarówno do budowy lub zwiększenia efektywności analiz, czy tworzenia segmentacji, ale również do oszacowania potencjału wybranej lokalizacji, biorąc pod uwagę wiele wymiarów opisanych danymi integrowanymi przez BIK.

Korzyści z dołączenia do Platformy BIK Open API:

 • Usprawnienie operacji - dostęp do danych w jednym punkcie i w czasie rzeczywistym pozwala na bieżąco poprawiać skuteczność działań i eliminować błędy, np. dzięki wykorzystaniu danych dotyczących odległości wskazanych punktów adresowych od wybranej kategorii POI

 • Zwiększenie jakości podejmowanych decyzji - dostęp do wielowymiarowych danych w czasie rzeczywistym pozwala na bieżąco analizować trendy w wielu wymiarach i dostarcza niezbędnych danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych dzięki analizie potencjału wybranej lokalizacji

 • Poprawa skuteczności prognoz - dzięki dostępności do danych historycznych i bieżących można przewidywać przyszłe potrzeby i zachowania klientów. Pomoże to firmom ulepszyć ich produkty i usługi oraz zwiększać przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem dostępnych statystyk i analizy zjawisk w danej lokalizacji, np. scoringowi lokalizacji – „geo-score”

 • Przewidywanie zachowań konsumentów – dzięki danym historycznym na temat ich preferencji zakupowych, zachowań, a także deklaracji związanych z przyszłymi wyborami można z dużą dokładnością tworzyć scenariusze i ścieżki customer journey dla określonych obszarów, lokalizacji i grup klientów

Kluczowe zalety Platformy BIK Open API:

Wiarygodność

Wiarygodność

BIK to wiarygodny partner z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu złożonymi rozwiązaniami sektorowymi

Łatwy dostęp do danych

Łatwy dostęp do danych

jeden, wygodny i bezpieczny punkt dostępowy, integrujący szereg danych z wielu źródeł, dotychczas rozproszonych na rynku

Wydajność operacyjna

Wydajność operacyjna

szybkość działania, podłączania klientów

Integracja wielu źródeł danych

Integracja wielu źródeł danych

wygodny punkt dostępowy, który łączy różne źródła danych w zunifikowanej formie, pomaga generować cenne informacje w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym

Integralność i jakość danych

Integralność i jakość danych

doświadczenie ekspertów BIK oraz Platforma BIK Open API gwarantują usystematyzowane i zweryfikowane pod względem jakości dane

Prosty proces aplikacyjny do Programu BIK HUB:

1

Aplikuj przez formularz

Wypełnij formularz i uzupełnij go o wymagane dokumenty.

2

Ocena twojego zgłoszenia

Ocena jest dokonywana w dwóch etapach - ocena formalna i ocena merytoryczna.

3

Informacja o wynikach

Informację o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu aplikacji otrzymasz pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany na formularzu.

4

Uruchomienie środowiska testowego

Po pozytywnych wynikach testów i pozytywnie zakończonych konsultacjach przystąpimy do prototypowania oraz komercjalizacji twojego rozwiązania.

W procesie aplikacyjnym bierzemy pod uwagę:

Innowacyjność rozwiązania

Czy istnieje już podobny produkt na rynku? Czym wyróżnia się twoje rozwiązanie?

Innowacyjność rozwiązania

Czy istnieje już podobny produkt na rynku? Czym wyróżnia się twoje rozwiązanie?

Potencjał biznesowy

Jaki potencjał wdrożenia na rynek ma twoje rozwiązanie? Czy stwarza perspektywę wdrożenia w BIK?

Potencjał biznesowy

Jaki potencjał wdrożenia na rynek ma twoje rozwiązanie? Czy stwarza perspektywę wdrożenia w BIK?

Etap rozwoju rozwiązania

Na jakim etapie rozwoju jest twój pomysł? Czy zostało zaopiniowane lub zweryfikowane przez rynek, czy przeszło już wdrożenie produkcyjne.

Etap rozwoju rozwiązania

Na jakim etapie rozwoju jest twój pomysł? Czy zostało zaopiniowane lub zweryfikowane przez rynek, czy przeszło już wdrożenie produkcyjne.

Doświadczenie zgłaszającego

Jakie masz doświadczenie ty i twój zespół projektowy?

Doświadczenie zgłaszającego

Jakie masz doświadczenie ty i twój zespół projektowy?

Dotychczasową walidację

Czy twoje rozwiązanie wcześniej było testowane?

Dotychczasową walidację

Czy twoje rozwiązanie wcześniej było testowane?

Konkurencyjność

Czy prowadzisz działalność konkurencyjną do BIK?

Konkurencyjność

Czy prowadzisz działalność konkurencyjną do BIK?

Model biznesowy oceniamy pod kątem:

 • Wartości dla Klienta

  Czy wartość dla klienta jest jednoznacznie określona? Co oferujemy klientom? Jak rozwiązanie wyróżnia się na tle konkurencji?

 • Grupy klientów (ich segmentacja)

  Czy znane są potencjalne grupy docelowe rozwiązania? (Wyodrębnienie grup klientów według segmentów).

 • Kanały dystrybucji
  Czy znane są sposoby dotarcia do klientów? W jaki sposób będziemy dostarczać wartość dla klientów? Jak będzie wyglądała sprzedaż?
 • Potencjalne przychody

  Czy znane są źródła przychodów? Wskazanie sposobu, w jaki produkt bądź usługa będą generować przychody. Dla każdego segmentu klientów może być on inny.

 • Kluczowe zasoby

  Wskazanie zasobów firmy, niezbędnych do funkcjonowania zgłaszanego modelu biznesowego rozwiązania (identyfikacja zasobów materialnych i niematerialnych).

 • Kluczowe czynności

  Czy są określone czynności, które są niezbędne, by wprowadzić zgłaszane rozwiązanie na rynek? (spis czynności: operacyjne, budowanie relacji itp.)

 • Partnerzy

  Czy określono sieć biznesową, bez której realizacja rozwiązania biznesowego nie byłaby możliwa?

 • Struktura kosztów

  Jakie są koszty niezbędne do uruchomienia rozwiązania/prowadzenia biznesu?

 • Relacje z klientami

  Czy są już nawiązane relacje z potencjalnymi klientami, sposoby utrzymania klientów? Jakie są plany pozyskania nowych segmentów klientów w przyszłości?

Przeczytaj regulamin

Aplikuj do Programu BIK HUB

Dołącz do programu