gfx

Misją BIK jest wspieranie zaufania i bezpieczeństwa uczestników transakcji biznesowych w Polsce

Dowiedz się więcej o BIK

BIK jako główne źródło informacji kredytowej w Polsce wspiera bezpieczeństwo i ograniczanie ryzyka poprzez kompetentne zarządzanie bazą informacji o zobowiązaniach kredytowych oraz finansowych osób i firm.

Najważniejsze wartości działalności BIK oraz oferowanych usług:

Zaufanie

Zaufanie

Jest fundamentem naszego działania, zapewniamy bezpieczeństwo w oparciu o nasze kompetencje i profesjonalizm.

Klient

Klient

Jest w centrum naszej uwagi, chronimy jego interesy. Nasze usługi i produkty dostarczają wartość i zapewniają satysfakcję klienta.

Współpraca

Współpraca

Istotą naszego działania jest współpraca oparta na wzajemnym szacunku. Stawiamy na otwartą komunikację, mówimy szczerze i uczciwie.

Realizacja

Realizacja

Działamy z zaangażowaniem, jesteśmy dynamiczni i skuteczni. Bierzemy odpowiedzialność za efekty naszych działań. Dbamy o prostotę rozwiązań.

Innowacyjność

Innowacyjność

Nieustannie usprawniamy dotychczasowe sposoby działania, jesteśmy prekursorem rozwiązań na rynku. Korzystamy z najlepszych praktyk międzynarodowych.

BIK w liczbach:

166,8 mln

Rachunków klientów
indywidualnych znajduje się w bazie BIK

25,2 mln

Klientów indywidualnych
ma historię kredytową w BIK

2,7 mln

Firm, rolników i innych
podmiotów ma historię kredytową w BIK

18 mln

Aktualizacji miesięcznie
w systemie "Przedsiębiorca"

280 mln

Aktualizacji miesięcznie
w systemie "Kredytobiorcy"

Wybrane produkty i usługi

BIK API to rozwiązanie pozwalające na wymianę w czasie rzeczywistym aktualnych danych na rynku kredytowym. Skierowany jest do wszystkich podmiotów biorących udział w wymianie informacji kredytowych o konsumentach, czyli do ponad 700 instytucji finansowych (banków, SKOK-ów, firm pożyczkowych), które przekazują i pozyskują informacje z BIK.

Usługi BIK API umożliwiają przekazanie do BIK  w czasie rzeczywistym podstawowych danych o nowym zobowiązaniu klienta natychmiast po udzieleniu finansowania danemu kredytobiorcy. Uczestnicy systemu wymiany mogą otrzymać w ramach BIK API raport o nowo otwartych rachunkach zaktualizowanych w bazie BIK za pomocą usługi rachunki online. 

BIK API to autorskie rozwiązanie BIK, zaprojektowane w oparciu o wewnętrzne kompetencje i wiedzę ekspertów BIK, bazuje na innowacyjnej technologii oraz unikalnym modelu biznesowym. 

W rozwiązaniu zastosowano nowoczesną architekturę oraz nowatorskie technologie pozwalające na natychmiastowe udostępnianie i wymianę najbardziej aktualnych informacji o zobowiązaniach finansowych. Jedną z cech wyróżniających to rozwiązanie jest jego skalowalność, która umożliwia efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych, rzędu setek milionów tygodniowo.

Rozwiązanie cechuje nowoczesna architektura mikroserwisowa, zapewniająca odpowiednią skalowalność i wydajność oraz dostępność i niezawodność systemu. 

BIK API zrealizowany został w podejściu zwinnym opartym o SCRUM, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik tworzenia oprogramowania, m.in.: JSON, Swagger API, Kafka, MongoDB, Oracle, Java, Spring Boot, Spring Sleuth i Zipkin, Groovy, Docker Compose, ElasticSearch Logstash Kibana i inne.

 • PLATFORMA BLOCKCHAIN BIK

  to kompletne rozwiązanie technologiczne, oparte o software firmy Billon, służące do publikacji, przechowywania i odczytu dokumentów publicznych oraz prywatnych, ich skrótów oraz całej treści dokumentu w sieci rozproszonej (Rozproszona Księga Główna - DLT). Rozwiązanie gwarantuje wszystkim stronom integralność i niezmienność dokumentów, a także nieprzerwany dostęp do nich, także po zakończeniu relacji między stronami. Platforma Blockchain BIK spełnia wymogi trwałego nośnika informacji, jest także zgodna z regulacją RODO w zakresie  prywatności danych oraz ochrony tożsamości, umożliwia realizację prawa do bycia zapomnianym (poufność). Elastyczność architektury oznacza, że Platforma Blockchain BIK może być wykorzystywana również poza sektorem finansowym przez takie instytucje, jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, energetyczne, czy e-commerce.

Rozwiązania Antyfraudowe

 • Platforma Antyfraudowa BIK (PAF)
 • Platforma Cyber Fraud Detection (CFD)

Oferta detaliczna BIK

BIK to jedyne w Polsce tak ogromne źródło informacji. To baza, do której systematycznie raportuje dane blisko 750 instytucji, wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i oraz największe na rynku firmy pożyczkowe. Blisko 100% danych z instytucji finansowych pozyskiwanych przez BIK odbywa się automatycznie: informacje z banków wpływają dwa razy w tygodniu, a przetwarzane są w tym samym dniu. Zapytania składane przez banki, BIK generuje w trybie on-line co 1,5 sekundy. Ta sprawność operacyjna przekłada się także na obsługę klienta indywidualnego.

Z internetowych usług BIK aktywnie korzysta już ponad milion Polaków. Najczęściej sięgają po interaktywny raport ze szczegółową historią kredytową, w celu sprawdzenia swojej bieżącej oceny punktowej – scoringu BIK oraz po Alerty BIK, które ostrzegają przed wyłudzeniami.

Każdy, kto ma konto na bik.pl, może korzystać z bezpłatnego natychmiastowego zastrzegania dowodu osobistego online.

BIK udostępnia usługi poprzez aplikację mobilną Mój BIK oraz poprzez portal www.bik.pl. To kompleksowe informacje przydatne dla wszystkich Polaków, ułatwiające kontrolę nad swoimi finansami i zapewniające zabezpieczenie przed ryzykiem wyłudzenia.

 • Raport BIK – ważne informacje w prostej formie graficznej
 • Analizator Kredytowy BIK – oblicza szanse na uzyskanie kredytu
 • Alerty BIK - narzędzie ostrzegające przed wyłudzeniem:
 • BIK API

  BIK API to rozwiązanie pozwalające na wymianę w czasie rzeczywistym aktualnych danych na rynku kredytowym. Skierowany jest do wszystkich podmiotów biorących udział w wymianie informacji kredytowych o konsumentach, czyli do ponad 700 instytucji finansowych (banków, SKOK-ów, firm pożyczkowych), które przekazują i pozyskują informacje z BIK.

  Usługi BIK API umożliwiają przekazanie do BIK  w czasie rzeczywistym podstawowych danych o nowym zobowiązaniu klienta natychmiast po udzieleniu finansowania danemu kredytobiorcy. Uczestnicy systemu wymiany mogą otrzymać w ramach BIK API raport o nowo otwartych rachunkach zaktualizowanych w bazie BIK za pomocą usługi rachunki online. 

  BIK API to autorskie rozwiązanie BIK, zaprojektowane w oparciu o wewnętrzne kompetencje i wiedzę ekspertów BIK, bazuje na innowacyjnej technologii oraz unikalnym modelu biznesowym. 

  W rozwiązaniu zastosowano nowoczesną architekturę oraz nowatorskie technologie pozwalające na natychmiastowe udostępnianie i wymianę najbardziej aktualnych informacji o zobowiązaniach finansowych. Jedną z cech wyróżniających to rozwiązanie jest jego skalowalność, która umożliwia efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych, rzędu setek milionów tygodniowo.

  Rozwiązanie cechuje nowoczesna architektura mikroserwisowa, zapewniająca odpowiednią skalowalność i wydajność oraz dostępność i niezawodność systemu. 

  BIK API zrealizowany został w podejściu zwinnym opartym o SCRUM, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik tworzenia oprogramowania, m.in.: JSON, Swagger API, Kafka, MongoDB, Oracle, Java, Spring Boot, Spring Sleuth i Zipkin, Groovy, Docker Compose, ElasticSearch Logstash Kibana i inne.

 • Platforma Blockchain BIK
  • PLATFORMA BLOCKCHAIN BIK

   to kompletne rozwiązanie technologiczne, oparte o software firmy Billon, służące do publikacji, przechowywania i odczytu dokumentów publicznych oraz prywatnych, ich skrótów oraz całej treści dokumentu w sieci rozproszonej (Rozproszona Księga Główna - DLT). Rozwiązanie gwarantuje wszystkim stronom integralność i niezmienność dokumentów, a także nieprzerwany dostęp do nich, także po zakończeniu relacji między stronami. Platforma Blockchain BIK spełnia wymogi trwałego nośnika informacji, jest także zgodna z regulacją RODO w zakresie  prywatności danych oraz ochrony tożsamości, umożliwia realizację prawa do bycia zapomnianym (poufność). Elastyczność architektury oznacza, że Platforma Blockchain BIK może być wykorzystywana również poza sektorem finansowym przez takie instytucje, jak firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, energetyczne, czy e-commerce.

 • Rozwiązania Antyfraudowe

  Rozwiązania Antyfraudowe

  • Platforma Antyfraudowa BIK (PAF)
  • Platforma Cyber Fraud Detection (CFD)
 • Oferta detaliczna BIK

  Oferta detaliczna BIK

  BIK to jedyne w Polsce tak ogromne źródło informacji. To baza, do której systematycznie raportuje dane blisko 750 instytucji, wszystkie banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK-i oraz największe na rynku firmy pożyczkowe. Blisko 100% danych z instytucji finansowych pozyskiwanych przez BIK odbywa się automatycznie: informacje z banków wpływają dwa razy w tygodniu, a przetwarzane są w tym samym dniu. Zapytania składane przez banki, BIK generuje w trybie on-line co 1,5 sekundy. Ta sprawność operacyjna przekłada się także na obsługę klienta indywidualnego.

  Z internetowych usług BIK aktywnie korzysta już ponad milion Polaków. Najczęściej sięgają po interaktywny raport ze szczegółową historią kredytową, w celu sprawdzenia swojej bieżącej oceny punktowej – scoringu BIK oraz po Alerty BIK, które ostrzegają przed wyłudzeniami.

  Każdy, kto ma konto na bik.pl, może korzystać z bezpłatnego natychmiastowego zastrzegania dowodu osobistego online.

  BIK udostępnia usługi poprzez aplikację mobilną Mój BIK oraz poprzez portal www.bik.pl. To kompleksowe informacje przydatne dla wszystkich Polaków, ułatwiające kontrolę nad swoimi finansami i zapewniające zabezpieczenie przed ryzykiem wyłudzenia.

  • Raport BIK – ważne informacje w prostej formie graficznej
  • Analizator Kredytowy BIK – oblicza szanse na uzyskanie kredytu
  • Alerty BIK - narzędzie ostrzegające przed wyłudzeniem: