09.12.2021

HACKYEAH! – jak uczestnicy hackatonu mogą uzyskać dostęp do Platformy BIK Open API?

Dostęp do Platformy BIK Open API możliwy jest w formie metod API pod adresem https://gateway.oapi.bik.pl. Poszczególne metody zostały pogrupowane według kategorii (tzw. tagów). Aby pobrać interesujące dane:

1.    Zgłoś się do mentora BIK HUB podając adres email i nr telefonu
2.    Certyfikat dostępowy do pobrania na podstawie linku z maila
3.    Hasło do certyfikatu via Discord – mentor BIK HUB przekaże je po przygotowaniu dostępu
4.    Usługi dostępne pod adresem https://gateway.oapi.bik.pl
5.    Portal Developerski dostępny pod adresem: https://oapi.bik.pl
6.    Dostęp do Platformy BIK Open API za pomocą loginu i hasła (via Discord)

Po zainstalowaniu certyfikatu, możesz zalogować się na stronie https://oapi.bik.pl i zapoznać się z usługami czy dokumentacją oraz je przetestować. Znajdziecie tam opis zarówno biznesowy, jak i techniczny, w tym możliwość pobrania dokumentacji usług w standardzie WADL, OpenAPI 2 i 3 (w zapisie Yaml i JSON).